Všetko čo potrebujete pre jazierka,
závlahy, bazény a ich realizácia

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

ZELENÉ STRECHY

REFERENCIE

Zelené strechy výrazne zhodnocujú budovu a ponúkajú radu ekologických výhod, ako ochladenie vzduchu a produkciu kyslíku, reguláciu vlhkosti, prachu a ukladanie dažďovej vody. Navyše profesionálne urobená výsadba predlžuje životnosť krytiny.
Z týchto dôvodov sa Barca Nitra plne venuje vegetačným strechám a dokáže Vám kompetentne poradiť. Okrem našej dlhoročnej odbornosti v oblasti plochých striech ponúkame i širokou škálu vyspelých systémových skladieb pre intenzívne a extenzívne ozelenenie. Tým zaisťujeme najlepšie výsledky a meníme šedé púšte v zelené oázy.

 

Všeobecné pokyny pri projektovaní

 

Ochrana proti prerastaniu koreňmi
  

Rastliny určené na vegetačnú strechu  

               rozchodníky 
               byliny

      

 

Život na streche
S každým ozelenením vzniká nový životný priestor na streche. Intenzívne ozelenenie tvorené trávnikom a popr. doplnené o dreviny, chodníky s plochami pre pobyt, môžu byť tvorené a užívané ako záhrady. Oproti tomu extenzívne ozelenenie sa skladá z nenáročných a prevažne nízko rastúcich rastlín, ktoré sú prístupné pre kontrolu a starostlivosť. Oba typy vegetácie vytvárajú hodnotné a zaujímavé náhradné priestory pre rastliny a zver. Prírode tak vrátite trochu z toho, čo je stratené zástavbou.

 

Výhody

  • priaznivo ovlyvňujú klímu v mestách - obmedzujú prašnosť a regulujú vlhkosť vzduchu,
  • doplnková tepelná a hluková izolácia (až 50 dB),
  • spomaľujú odtok vody pri daždi a tým znižujú záťaž kanalizácie,
  • chránia strešnú krytinu pred mechanickým poškodením a UV žiarením,
  • znižujú tepelné namáhanie strešného plášťa.

Nevýhody:

  • zvyšujú zaťaženie nosnej konštrukcie,
  • vyššie náklady na realizáciu,
  • náročnejšia oprava porúch izolácie,
  • náročnejšia údržba - zavlažovanie, doplňovanie vegetácie, ...

Typy zelených striech

 

Pri návrhu skladby strešnej záhrady sa vychádza z rovnakých konštrukčných zásad ako pri návrhoch ostatných striech, tzn. vlastné vegetačné súvrstvie by sa malo realizovať bezprostredne po dokončení vrstiev strešného plášťa (pri klasických strechách ukončenou hydroizolačnou vrstvou a pri strechách obrátených resp. kombinovaných tepelnou izoláciou s ochrannou textíliou).

Z hľadiska použitých druhov ozelenenia rozlišujeme extenzívne a intenzívne vegetačné strechy.

 

Extenzívna vegetačná strecha

 

Extenzívnu strešnú zeleň môžeme charakterizovať ako odolnú a nenáročnú. Patria sem hlavne machy, niektoré trávy,divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky a rozchodníky. Toto ozelenenie sa navrhuje pre strechy s únosnosťou 60-300 kg/m2 pri 6-14 cm strešného substrátu. Zvyčajne nie je potrebné navrhovať závlahový systém.

 

 

Intenzívna vegetačná strecha

 

Intenzívna strešná zeleň zahŕňa trávniky, kvetiny, rôzne druhy kríkov a stromov. Tento typ ozelenenia potrebuje hrúbku substrátu viac ako 20 cm a preto sa môže navrhovať iba pri strechách s únosnosťou až do 1500 kg/m2. Nutnosť závlahového systému.

 

 

 

Šikmá vegetačná strecha

Ozelenenie šikmej strechy vyžaduje špeciálne systémy ozelenenia. Musí byť zaistená stabilita strešnej skladby vo vzťahu naklonenej strešnej konštrukcii a silnejšiemu vysychaniu, by mala byť zvýšená retencia vody.
Zasypanou doskou, ktorá bude akumulovať vodu, ide obe požiadavky ľahko splniť až do 15° spádu strechy. Od 15° spádu strechy je treba ďalších opatrení. Ako montážna pomôcka a prechodné opatrenie proti posunutiu slúži ďalší rošt z drevených lát.
Je treba sa snažiť o rýchle zakrytie plochy pre vegetáciu. To môže byť dosiahnuté vysadením vyššieho počtu kusov trvaliek s nízkym balom alebo podporným zavlažovaním v období vzrastu. Ďalšia starostlivosť o ozelenenie šikmých striech je zvlášť dôležitá.

Pri sedlových strechách, orientovaných na severnú a južnú stranu, sa môže vývoj vegetácie kvôli rozdielnym podmienkam stanovišťa navzájom silne odlišovať.

zelené strechy

Extenzívna zelená strecha Devínska Nová Ves Sklon >15°, systém Bauder, pneumaticky fúkaný substrát
Intenzívna zelená strecha Bratislava-Marianka Sklon >35°, podzemná kvapková závlaha, systém RainBird, Bauder
Záhrady Devín, Devín Extenzívna zelená strecha, systém Bauder, pneumaticky fúkaný substrát, 22 obytných domov

Kontakty

BARCA s.r.o., Dlhá 118, 949 01 Nitra

Otváracie hodiny

Po - Pia: 07:30 - 17:00
So: 08:00 - 12:00
Ne: zatvorené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x